logo
  • images.jpg

1. Zasada podstawowa
Wszystko co robimy i wszystko do czego dążymy ma służyć satysfakcji klienta.

2. Cel
Naszym głównym celem jest sprostać wymaganiom klienta.

3. Motywacja
Warunkiem realizacji naszych celów jest wysoka motywacja i satysfakcja z wykonanej pracy.

4. Kompetencje
Wysoki poziom jakości usług może być osiągnięty i utrzymany tylko wtedy, gdy kompetencje i niezawodność są naszym priorytetem.

5. Perfekcja
Szczególną uwagę zwracamy na wczesną identyfikację źródła błędów i jego eliminację.

6. Odpowiedzialność
Nasze poczucie odpowiedzialności, także nasza wiedza i umiejętności, pozwalają na unikanie błędów.

7. Świadomość
Nasza jakość jest zakorzeniona w świadomości każdego pracownika.

8. Zaangażowanie
Osiągnięcie celów jakościowych wiąże się z bardzo ważnym czynnikiem - osobistym zaangażowaniem każdego z pracowników.

9. Wydajność
Polepszenie jakości oznacza większą satysfakcję klienta i konkurencyjność usług "Technika Kominowa Usługi Kominiarskie S.C."

10. Gwarancja
Wewnętrzny system kontroli jakości "Technika Kominowa Usługi Kominiarskie S.C." jest instrumentem gwarantującym zawsze optimum jakości.

Technika Kominowa
Usługi Kominiarskie S.C.

Tel./fax. 12 430 55 18
Tel. 502 299 063

kontakt@ozog-kominiarze.pl

mapka
polecamy
polecamy
Mostowa 3, 31-061 Kraków Wejście od ul. Trynitarskiej (naprzeciwko szpitala Bonifratrów )